TEAM B−Treeではメンバーを募集中!クロスからパーク系まで大会で楽しくやりましょう!!
本文へジャンプ

TEAM

TEAM B-Tree メンバー募集中!いろんなカテゴリーで楽しくやっていきましょう!

TEAM CAPTAIN

TANAKA MASAKI
Sponsord By MOSS SNOWBOARDS/MOUNTAIN ROCK STAR

SASAKI EIJI
KUBOKI DAISUKE
TAKEMURA SUGURU
MORIYA TOSHIHIKO
KIKKAWA TOMOMI
MAKIEDA TOORU
MAKIEDA DAICHI
YAMASHITA TAKAHIRO
ITOU YOSHITAKA
TODA HIDEO
KIZAKI YUTA
OZAWA YUTO
SHINOHARA YOSHIYUKI
SAKAMOTO TAKAKAZU
HIRAO MANABU
TAKAHARA HIROSHI
KOMINAMI TAKUYA
TSUBOUCHI TOSHIO
TAKAHASHI MAKIKO
UCHIDA KEIKO
MASUDA SANAE
KAWASE CHIKAKO
MAKIEDA YUMI
MIZUSHIMA YUKARI
KOMINAMI SACHIKO